phu nu, game, game, tin game, game, tin game thu, suc khoe tong hop, gamek, tin game hay, tin game, game viet nam, game, game, game thu viet, chi em phu nu, game, game hay, tin moi, game hay, lam dep, game vui, tin tuc, game, kizi, game hay nhat


Hỗ trợ trực tuyến

Mr Hinh - 039.930.8884

Hotline- 0906.269.809


Tìm kiếm
Liên kết

Thống kê

Số người truy cập:

Số người online:Đá mài thanh Cristone JFG/JFP/JFV/JFO/JFB/JRG

Giá :

* Vui lòng liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất

* Công dụng: Dùng để mài khuôn mẫu, chi tiết linh kiện cơ khí, ...


  * Đá mài thanh Cristone JF Series: 

Cỡ hạt & Mã đặt hàng

Shape

T x W x L

#150Crytal-stone-Green

#200Crytal-stone-Pink

#400Crytal-stone-Violet

#600Crytal-stone-Orange

#800Crytal-stone-Cyan

#1000Crytal-stone-Gray

Crytal-stone-1

1 x 2 x 100

JFG-1002

JFP-1002

JFV-1002

JFO-1002

JFB-1002

JFW-1002

Crytal-stone-2

1 x 4 x 100

JFG-1004

JFP-1004

JFV-1004

JFO-1004

JFB-1004

JFW-1004

Crytal-stone-3

1 x 6 x 100

JFG-1006

JFP-1006

JFV-1006

JFO-1006

JFB-1006

JFW-1006

Crytal-stone-4

1 x 10 x100

JFG-1010

JFP-1010

JFV-1010

JFO-1010

JFB-1010

JFW-1010

Crytal-stone-5

1 x 13 x 100

JFG-1013

JFP-1013

JFV-1013

JFO-1013

JFB-1013

JFW-1013

Crytal-stone-6

ø3 x 100

JRG-30

JRP-30

JRV-30

JRO-30

JRB-30

JRW-30

  * Đá mài thanh Cristone JR Series: 

Cỡ hạt & Mã đặt hàng

Shape

T x W x L

#150Crytal-stone-Green

#200Crytal-stone-Pink

#400Crytal-stone-Violet

#600Crytal-stone-Orange

#800Crytal-stone-Cyan

#1000Crytal-stone-Gray

Crytal-stone-1

1 x 2 x 100

JRG-0102100

JRP-0102100

JRV-0102100

JRO-0102100

JRB-0102100

JRW-0102100

Crytal-stone-2

1 x 4 x 100

JRG-0104100

JRP-0104100

JRV-0104100

JRO-0104100

JRB-0104100

JRW-0104100

Crytal-stone-3

1 x 6 x 100

JRG-0106100

JRP-0106100

JRV-0106100

JRO-0106100

JRB-0106100

JRW-0106100

Crytal-stone-4

1 x 10 x100

JRG-0110100

JRP-0110100

JRV-0110100

JRO-0110100

JRB-0110100

JRW-0110100

Crytal-stone-5

1 x 13 x 100

JRG-0113100

JRP-0113100

JRV-0113100

JRO-0113100

JRB-0113100

JRW-0113100

Crytal-stone-6

ø3 x 100

JRG-03100

JRP-03100

JRV-03100

JRO-03100

JRB-03100

JRW-03100


 
Sản phẩm liên quan